Montaža

Naši monterji so vrhunsko usposobljeni strokovnjaki, ki vso pozornost namenjajo svojemu delu.Uporabnikom po vsej Sloveniji omogocamo montažo hladilno vlažilnih sistemov in klimatskih naprav. Naša izvedbena služba uporabnikom strokovno svetuje pri izbiri postavitve naprave in izvajavakumiranje, precišcevanje in zatesnjevanje instalacij. Pri tem je treba pudariti pomen pravilnenamestitve naprav, saj lahko nenatancna in nestrokovna montaža povzroca izpust hladiva v okolje,precej vecjo porabo elekticne energije in s tem povezano krajšo življenjsko dobo naprave. Strokovna montaža je tako pogoj za zanesljivo in ucinkovito delovanje klimatskih naprav.